Avís legal

Aquesta pàgina web és propietat de:

La Tornada S.C.P.

redaccio@latornada.cat

 

L’usuari es compromet a utilitzar aquest web d’acord amb l’establert en la legislació vigent, abstenint-se d’utilitzar-la per a activitats contràries a les lleis, a la moral o per a usos lesius dels drets i interessos de tercers. 

L'accés inicial al portal és gratuït. Tanmateix, hi poden haver funcionalitats o serveis subjectes al pagament d'un preu en les condicions que en cada cas s'estableixin.

En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis sigui necessari que l'usuari es registri, aquest registre s'efectuarà mitjançant formularis de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en la política de privacitat.

L’accés al web és responsabilitat única dels usuaris. Per tant, l'accés no suposa establir cap tipus de relació comercial entre La Tornada i l’usuari. Per utilitzar el portal els menors d'edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

El lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, vídeos, gràfics i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats informatives i per oferir serveis en el marc de les funcions pròpies de La Tornada. Existeixen drets de propietat intel·lectual i autoria sobre aquests continguts, que corresponen o bé a La Tornada o bé a terceres persones que n’han autoritzat la distribució exclusiva per aquest mitjà.