Política de privacitat

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través del portal La Tornada, el seu tractament se sotmet a les previsions de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable. Les dades es tractaran per a les finalitats indicades en els avisos corresponents i s'incorporaran en un fitxer de dades personals. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per La Tornada, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a subscriptors@latornada.cat.